Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Seminarium Wydziału Chemii 22 listopada 2018

20.11.2018
Prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
22.11.2018; g.:10:00; s.145
Tytuł
Nowy spektrometr masowy IT-TOF na Wydziale Chemii

DZIEKAN


Na seminarium przedstawiona zostanie budowa, działanie oraz możliwości zastosowania nowego spektrometru
masowego IT-TOF znajdującego się na wyposażeniu Laboratorium Spektrometrii Mass Wydziału Chemii UWr.

Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2018 godzina: 10:43:22