Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor Janinie Legendziewicz otrzymania zaszczytnego tytułu Doctora Honoris Causa Université Claude Bernard Lyon 1

06.12.2013

Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2013 godzina: 13:38:52