Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Serdecznie gratulujemy prof. Marcinowi Stępniowi grantu TEAM, pierwszy taki grant na naszym Wydziale

12.07.2018
https://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-team-konkurs-52017/

Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 godzina: 08:59:07