Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Serwer proxy

24.11.2016
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dla swoich pracowników i doktorantów zdalny dostęp do źródeł informacji naukowej spoza sieci wydziałowej. Usługa obejmuje dostęp poprzez serwer proxy do zasobów, które są wykupione przez Wydział Chemii oraz do pozostałych zasobów literaturowych dostępnych normalnie wyłącznie w sieci Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poniżej przedstawione są krótkie instrukcje konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych do współpracy z wydziałowym serwerem proxy.


Konfiguracja przeglądarki Mozilla Firefox

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Opcje -> Zaawansowane
 3. Otworzyć zakładkę Sieć, kliknąć Ustawienia
 4. w oknie Ustawienia połączenia należy zaznaczyć opcję Adres URL automatycznej konfiguracji proxy, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 5. Zatwierdzić klikając przycisk OK i zamknąć ustawienia
 6. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Google Chrome

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane
 3. Kliknąć przycisk Zmień ustawienia serwera proxy
 4. Otworzyć zakładkę Połączenia, kliknąć Ustawienia sieci LAN
 5. w sekcji Konfiguracja automatyczna należy wyłączyć opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 6. Zatwierdzić klikając przycisk OK w obu oknach konfiguracji
 7. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Narzędzia -> Opcje internetowe
 3. Otworzyć zakładkę Połączenia, kliknąć Ustawienia sieci LAN
 4. w sekcji Konfiguracja automatyczna należy wyłączyć opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 5. Zatwierdzić klikając przycisk OK w obu oknach konfiguracji
 6. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Microsoft Edge

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane
 3. Kliknąć przycisk Otwórz ustawienia serwera proxy
 4. w sekcji Automatyczna konfiguracja serwera proxy należy wyłączyć opcję Automatycznie wykryj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu instalacyjnego, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 5. Zatwierdzić klikając przycisk Zapisz i zamknąć okno konfiguracji
 6. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Opera

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Ustawienia -> Przeglądarka
 3. Kliknąć przycisk Zmień ustawienia serwera proxy
 4. Otworzyć zakładkę Połączenia, kliknąć Ustawienia sieci LAN
 5. w sekcji Konfiguracja automatyczna należy wyłączyć opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 6. Zatwierdzić klikając przycisk OK w obu oknach konfiguracji
 7. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2016 godzina: 22:00:10