Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Spotkanie z pracodawcami

14.05.2015
Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w spotkaniu z pracodawcami w ramach seminarium "Absolwenci wydziałów chemicznych na rynku pracy".

Wykład p.t. "Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania laboratorium działającym we współczesnej gospodarce rynkowej" przedstawi mgr Katarzyna Rajczakowska (Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Prokurent Spółki Centrum Badań Jakości sp. z o.o. Spółka Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A, v-ce prezes Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, audytor wiodący Polskiego Centrum Akredytacji).

Spotkanie odbędzie się dnia 25 maja 2015r. (poniedziałek) w sali 145 o godz. 12:15


Spotkanie odbywa się w ramach projektu "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 godzina: 08:33:20