Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Statistica - kurs podstawowy

05.12.2018
Szkolenie w semestrze letnim 2018/2019 


Szanowni Państwo,

W semestrze letnim 2018/2019 będzie zorganizowana I edycja bezpłatnego szkolenia pt. "Statistica kurs podstawowy". Szkolenie obejmuje dwa dni po 8 godzin lekcyjnych i zostanie przeprowadzone przez firmę zewnętrzną (StatSoft Polska) na naszym Wydziale. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz imienne świadectwa ukończenia szkolenia. Liczba uczestników jest ograniczona do 10 osób na jedną edycję.
W przypadku większej liczby chętnych decyduje średnia ocen za ostatni semestr. W latach 2019/2020 oraz 2020/2021 odbędą się kolejne edycje tego szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest dla studentów studiów magisterskich (wszystkie kierunki). Zgłoszenia oraz zapytania należy przesyłać na adres: miroslaw.czarnecki@chem.uni.wroc.pl

Statystyczna analiza danych eksperymentalnych jest ważnym elementem procesu analitycznego. Opanowanie tej umiejętności przy pomocy profesjonalnego oprogramowania będzie bardzo przydatne w czasie realizacji pracy magisterskiej oraz przyszłej pracy zawodowej. STATISTICA jest powszechnie stosowanym programem na uczelniach, w instytutach badawczych i zakładach przemysłowych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych

2. Wprowadzenie do obsługi programu Statistica

3. Wybrane operacje zarządzania danymi

4. Elementy opisowej analizy danych

5. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego

6. Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk 


Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2018 godzina: 12:39:51