Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Studia II stopnia dla inżynierów. Rekrutacja

20.12.2011
W roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego zostały uruchomione zostały trzysemestralne studia stacjonarne II stopnia dla inżynierów
Studia prowadzone są w ramach specjalności Chemia Ogólna w zakresie pięciu specjalizacji: chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, fizyka chemiczna, chemia materiałów dla nowych technologii.
Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra chemii.

Studia rozpoczną się w semestrze letnim (wiosennym) w roku akad. 2011/2012.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia siedmiosemestralnych studiów inżynierskich następujących kierunków:
- chemia
- technologia chemiczna
- inżynieria chemiczna i procesowa
- biotechnologia
- technologia żywności
- zarządzanie i inżynieria produkcji

Rekrutacja. Rejestracja kandydatów


Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2011 godzina: 13:51:32