Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Studiuj u Nas!

17.04.2015
Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego?
Ponieważ dbamy o naszych studentów i zależy nam, aby stworzyć im przyjazne i równocześnie profesjonalne warunki studiowania:
  • ciekawe specjalności: » szczegółowy opis
  • multimedialne sale wykładowe
  • nowoczesne laboratoria studenckie i badawcze. Bezpośredni kontakt z nowoczesną aparaturą naukową
  • na miejscu doskonale zaopatrzona biblioteka i czytelnia
  • ciekawe zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę dydaktyczną
  • możliwość uczestniczenia w programach Sokrates/ Erasmus
  • nauka języków obcych na wysokim poziomie
  • możliwość uzyskania przez naszych studentów (bezpłatnie) kwalifikacji do nauczania chemii we wszystkich typach szkół (gimnazjum i liceum) » szczegółowy opis
  • możliwość indywidualnego toku studiów: programy studiów związane z badaniami naukowymi i udziałem w projektach badawczych
Wielką zaletą studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego są „elitarne” warunki nauki. Dotyczy to przede wszystkim wyższych lat studiów I stopnia i studiów II stopnia. Studenci mają możliwość samodzielnej pracy w doskonale wyposażonych laboratoriach oraz mają bezpośredni kontakt z aparaturą naukową. Nasi absolwenci, oprócz ogólnej wiedzy chemicznej, posiadają doskonałe przygotowanie do pracy w różnego rodzaju laboratoriach chemicznych, są też chętnie zatrudniani w różnego rodzaju instytutach badawczych oraz na wyższych uczelniach.

Studenci, którzy zrealizowali modułowe kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela posiadają dodatkowe kwalifikacje do nauczania chemii we wszystkich typach szkół i mogą ubiegać się o pracę w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź nasz serwis dydaktyczny: http://stud.chem.uni.wroc.pl/

Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2015 godzina: 06:24:00