Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana Wydziału Chemii 6/2015 studenci i doktoranci mogą ubiegać się o stypendium im. Piotra Ludwika Sosabowskiego. Wnioski można składać w Dziekanacie do 31.10.2015.

14.10.2015
Informacja  dla studentów:
http://stud.chem.uni.wroc.pl/pliki-studia-i-studenci.html

Informacja  dla doktorantów:
http://www.chem.uni.wroc.pl/Stypendium_im._Piotra_Ludwika_Sosabowskiego

Dziekan


Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2015 godzina: 12:44:40