Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Stypendium dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w ramach WCB KNOW

13.10.2016
Pani Dziekan Wydziału Chemii zaprasza uczestników studiów doktoranckich do składania dokumentów o przyznanie stypendium dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Regulamin wraz z wzorami wymaganych dokumentów dostępny na stronie Wydziału w zakładce Informacje i pliki.
Dokumenty należy składać w pokoju nr 10 do 04.11.2016r.
Osoby, które złożyły dokumenty proszone są o ich aktualizację.

Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2016 godzina: 10:36:16