Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne MNiSW

Projekt „Szkoła w mieście”

13.09.2012

„Szkoła w mieście” to nowy projekt edukacyjny wrocławskiego magistratu, w którym od września 2012 r. uczestniczy Wydział Chemii. Jego cele to wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania. Nowy projekt związany jest z objęciem przez Wrocław w 2016 r. tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

„Chcemy rozumieć bycie Europejską Stolicą Kultury w szerszym kontekście (...) dlatego w naszych przygotowaniach, oprócz wydarzeń kulturalnych, będzie również m.in. wątek edukacyjny” - powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Projekt „Szkoła w mieście” zakłada udział uczniów wrocławskich szkół w zajęciach prowadzonych w różnych instytucjach kulturalnych stolicy Dolnego Śląska, na uczelniach oraz w centrach edukacyjnych. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach w muzeach, teatrach, na uczelniach oraz innych wrocławskich instytucjach. Odbywać się tam będą lekcje z przedmiotów, które są w programie nauczania. Udział w projekcie zadeklarowało ponad 40 instytucji.

„Dzięki projektowi z jednej strony zostanie podniesiony poziom nauczania, z drugie zaś zwiększy się udział uczniów w życiu kulturalnym miasta” – powiedział prezydent Rafał Dutkiewicz.

W Pracowni Metodyki Nauczania Chemii, Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego zajęcia laboratoryjne z chemii, w roku szkolnym 2012/2013 będą odbywać uczniowie Szkoły Podstawowej 85, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 29. Uczniowie będą mieli okazje samodzielnego przeprowadzania doświadczeń pod okiem pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Chemii. W pierwszym roku realizacji projektu zaplanowano następującą tematykę zajęć laboratoryjnych:

  • Jak pracuje chemik. Badanie właściwości substancji
  • Rodzaje i rozdział mieszanin
  • Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym
  • Otrzymywanie gazów i badanie ich właściwości
  • Zjawiska fizyczne reakcje chemiczne
  • Tlenki, kwasy, zasady, sole – odczyn roztworów, pH i wskaźniki
  • Węglowodory, alkohole i kwasy karboksylowe – badanie właściwości i charakterystyczne reakcje
Zachęcamy pozostałe szkoły do zaplanowania zajęć laboratoryjnych w następnych latach projektu, które wspierać będą nauczanie chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych a także nauczanie przyrody.

 


Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2012 godzina: 14:16:18