Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne MNiSW

Projekt „Szkoła w mieście”

03.10.2014
„Szkoła w mieście” to nowy projekt edukacyjny wrocławskiego magistratu, w którym od września 2012 r. uczestniczy Wydział Chemii. Jego cele to wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania. Nowy projekt związany jest z objęciem przez Wrocław w 2016 r. tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

„Chcemy rozumieć bycie Europejską Stolicą Kultury w szerszym kontekście (...) dlatego w naszych przygotowaniach, oprócz wydarzeń kulturalnych, będzie również m.in. wątek edukacyjny” - powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Projekt „Szkoła w mieście” zakłada udział uczniów wrocławskich szkół w zajęciach prowadzonych w różnych instytucjach kulturalnych stolicy Dolnego Śląska, na uczelniach oraz w centrach edukacyjnych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w muzeach, teatrach, na uczelniach oraz innych wrocławskich instytucjach. Odbywają się tam lekcje z przedmiotów, które są w programie nauczania.

„Dzięki projektowi z jednej strony zostanie podniesiony poziom nauczania, z drugie zaś zwiększy się udział uczniów w życiu kulturalnym miasta”  – powiedział prezydent Rafał Dutkiewicz.
 
Zajęcia w ramach projektu „Szkoła w mieście”, zorganizowane są dla uczniów wszystkich typów szkół miasta Wrocław i są finansowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia.
 
Dla uczniów szkół podstawowychproponujemy następująca tematykę, wprowadzającą w zagadnienia chemii poprzez proste eksperymenty, które może wykonać i zrozumieć uczeń klas IV-VI, uczący się przyrody:
 • Jak pracuje chemik - zapoznanie ze szkłem i sprzętem laboratoryjnym oraz prawidłową technika pracy w laboratorium, zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium.
 • Badanie właściwości substancji, stany skupienia materii (doświadczenia z ciekłym azotem).
 • Rodzaje i rozdział mieszanin.
 • Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym.
 • Rozróżnianie zjawisk fizycznych od reakcji chemicznych.

Atrakcją dla uczniów może być również bogata kolekcja minerałów, znajdująca się w gablotach Pracowni Metodyki Nauczania Chemii.

Dla uczniów szkół gimnazjalnych proponujemy tematykę eksperymentalną, wymaganą w nauczaniu chemii, która ułatwi zrozumienie wprowadzanych treści:
 • Substancje i ich przemiany, zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna.
 • Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin (sączenie, ekstrakcja, chromatografia, destylacja, krystalizacja).
 • Powietrze i inne gazy (otrzymywanie i identyfikacja).
 • Reakcje egzo- i endoenergetyczne, reakcje z katalizatorem.
 • Wskaźniki i skala pH, badanie odczynu różnych substancji.
 • Otrzymywanie roztworów wodorotlenków i badanie ich właściwości.
 • Otrzymywanie i właściwości kwasów.
 • Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie.
 • Metody otrzymywania soli.
 • Rozpuszczalność związków chemicznych.
 • Sporządzanie roztworów o różnych stężeniach.
 • Reakcje chemiczne w roztworach.
 • Węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne.
 • Badanie właściwości alkoholi.
 • Badanie właściwości kwasów karboksylowych.
 • Dwufunkcyjne pochodne węglowodorów.
 • Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
 

Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2014 godzina: 04:18:19