Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Szkolenie_POKL

29.11.2013
Uprzejmie informuję o możliwości udziału w projekcie szkoleniowym  POKL, który jest skierowany do doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych.

Dziekan
formularz zgłoszeniowy PLIK
regulamin PLIK

Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2013 godzina: 10:51:37