Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Technologia Chemiczna - program dla szkół

06.07.2018

Szanowni  Nauczyciele Chemii,

 

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dla uczniów szkół na Wydziale Chemii rozpoczną się w roku szkolnym 2018/2019 od połowy października br.

Prosimy wysyłać na adres kurs@chem.uni.wroc.pl informacje o chęci uczestnictwa  w zajęciach, proponowanych terminach i liczebności grup.
Postaramy się  - w miarę naszych możliwości – dostosować do Państwa potrzeb! Ze względów organizacyjnych będziemy się Państwem kontaktować po 15 września.


Życzymy udanych wakacji!

 


Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2014/2015 organizujemy zajęcia z chemii dla klas licealnych realizujących program podstawowy. Zaproponowane zajęcia obejmują wybrane elementy w zakresie wiedzy i umiejętności zawarte w nowej podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego.

Ćwiczenia laboratoryjne poprzedzone wykładem ilustrują zagadnienia interdyscyplinarnych bloków tematycznych proponowanych w cyklu nauczania chemii w klasie pierwszej liceum. Uczniowie podczas zajęć samodzielnie wykonują eksperymenty w laboratorium, opracowują raport z przeprowadzonych doświadczeń, trenują zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym.

Zajęcia są prowadzone w cyklach 3 godzinnych (3 godziny lekcyjne), składających się z wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Możliwe jest również prowadzenie zajęć wyłącznie w formie wykładów lub tylko ćwiczeń laboratoryjnych, bądź zajęcia mogą zawierać wybrane przez nauczyciela wykłady/doświadczenia obejmujące różne zagadnienia.

Spotkanie trwa od 1 do 3 godzin lekcyjnych (150PLN/45 min/grupa 10 osób).

Zgłoszenia (ustalenie terminu zajęć) kierować na adres:
technologia.szkoly@chem.uni.wroc.pl

oraz telefonicznie:

71 3757 381, 71 3757 321 Joanna Czyżo

71 3757 310 dr hab. Jolanta Ejfler

Zgłoszenia pisemne przez szkołę kierować na adres:
 
mgr Hanna Skornowicz
Dział Finansowy
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
 
 
Program zajęć

Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2018 godzina: 11:29:49