Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Tytuł Profesora - Procedura przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

23.02.2017
Postępowanie o nadanie tytułu profesora

Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2017 godzina: 14:07:29