Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

"Uniwersytet Kompetencji".

30.08.2011
Uwaga Absolwenci!

       BIURO KARIER Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w REKRUTACJI NA PŁATNE STAŻE w ramach Projektu "Uniwersytet Kompetencji".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja przeznaczona jest dla nieaktywnych zawodowo absolwentów
Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy złożyli egzamin dyplomowy w
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia stażu
(planowany termin rozpoczęcia stażu: 05.12.2011.).

  Jednym z podstawowych wymogów ubiegania się o staż jest BRAK
DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

  Absolwent ubiegający się o staż nie może jednocześnie być
studentem Uniwersytetu Wrocławskiego: III, IV lub V roku jednolitych
studiów magisterskich lub III roku studiów I stopnia lub studentem
studiów II stopnia.

  Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w rekrutacji, zapoznaj się ze
szczegółami dotyczącymi naboru oraz Regulaminem Stażu zamieszczonymi
na stronie Projektu „ Uniwersytet Kompetencji”:
www.uniwersytetkompetencji.uni.wroc.pl [1] w zakładce „staże”.


Biuro Projektu "UNIWERSYTET KOMPETENCJI"
– Biuro Karier
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław
tel./fax. (71)375 71 32
e-mail: uniwersytetkompetencji@uni.wroc.pl [2]Links:
[1] http://www.uniwersytetkompetencji.uni.wroc.pl
[2] mailto:uniwersytetkompetencji@uni.wroc.pl

Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2011 godzina: 15:06:32