Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Warsztaty dwudniowe Audytor wewnętrzny systemu HACCP w biotechnologii

14.04.2015
Grupa docelowa: Pracownicy, doktoranci oraz studenci

Czas i miejsce warsztatów: 11-12 maj 2015, Politechnika Wrocławska, ul.
C.K. Norwida 4/6 (Budynek C-6, s. 10)

Warsztaty oraz szkolenie będą się skupiały na zagadnieniach gospodarki substratami odnawialnymi pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i zwierzęcego w produkcji biopreparatów służących prewencji chorób cywilizacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 kwietnia na adres:
mateusz.samoraj@pwr.edu.pl, ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2015 godzina: 13:57:55