Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wizyta Profesor Anny Marii Papini na Wydziale Chemii UWr

11.01.2018

W dniach 15-20 stycznia 2018 będziemy gościli na naszym wydziale Profesor Annę Marię Papini z Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" Università degli Studi di Firenze, Italy, oraz z Interdepartmental French-Italian Laboratory of Peptide & Protein Chemistry & Biology, France

Profesor Papini jest światowej sławy specjalistą w zakresie chemii bioorganicznej i świetnym dydaktykiem. Gościła na naszym wydziale w roku 2016.

Informacje na Jej temat można znaleźć na poniższej stronie internetowej: http://www.peptlab.eu/en/team-lab-profile.asp?prfId=2


W ramach programu "Staff Teaching Mobility Erasmus+" prof. Papini wygłosi 8 godzin wykładów w języku angielskim, w trakcie trzech spotkań:

1.

15.01.2018; godz. 12:00-14:30, Sala Wykładowa CD;

Fundamentals of peptide and protein chemistry and biology with a focus on industrial application of peptides in drug, diagnostics and cosmetics development (3 hour lecture) Teaching level – Bachelor and Master students.

2.

17.01.2018; godz. 8:00-10:30, Sala Wykładowa CD;

Posttranslational modified peptides and proteins; synthetic and semi-synthetic strategies (3 hour lecture) Teaching level – Bachelor and Master students.

3.

18.01.2018; godz. 8:00-10:00, Sala Wykładowa SU2;

Peptide modifications to stabilize specific secondary structures to mimic protein structures increasing bioavailability: cyclopeptides, e.g., head-to-tail, side-chain to side-chain cyclopeptides, etc. and cyclopeptidomimetics, e.g., triazolyl ring containing peptides (2 hour lecture) Teaching level – Master and Doctoral students.

 

Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów.


Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2018 godzina: 08:46:03