Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Współpraca ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej

30.10.2012
Informujemy, że możliwe jest nawiązanie współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej. Możliwe są dwie formy:
1.    Wnioski o projekty badawcze finansowane z części polskiej składki członkowskiej do budżetu Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej na okres do jednego miesiąca oraz do pracy na dłuższe okresy, a także zaproszenia pracowników ZIBJ do polskich instytucji naukowych na okres do 1 miesiąca można składać do 15 listopada 2012 roku. Wnioski w formie elektronicznej można przesłać do dr. Władysława Chmielowskiego Wchmiel@jinr.ru oraz do Pani Elżbiety Sumińskiej, Elzbieta.Suminska@paa.gov.pl .
2.    Wnioski związane z propozycją pomiarów (tzw. proposal) można składać na stronie internetowej – informacje poniżej. Ze względu na zbyt krótki termin (do 1 listopada 2012 roku) możliwe będzie składanie wniosków dopiero w następnej turze (prawdopodobnie na wiosnę 2013 rok)
Strona internetowa, z której ładuje się wnioski:
http://ibr-2.jinr.ru.
Szczegółowy opis instrumentów i rodzajów próbek można znaleźć na stronie internetowej:
http://flnp.jinr.ru/566/.
Pytania i wątpliwości dotyczące przygotowania „proposali” i ich ładowania na stronie internetowej można zgłaszać do Sekretarza Biura Użytkowników (User Office Secretary)
Mrs. Julia Emelina (user_office@nf.jinr.ru).

Z pytaniami można się zgłaszać również do dr. Przemysława Szklarza (Przemysław.Szklarz@chem.uni.wroc.pl )

Prof. dr hab. Grażyna Bator


Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2012 godzina: 20:34:02