Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wszechnica chemiczna

03.11.2016
(Informacje ogólne i program)

WYDZIAŁ CHEMII
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

 

Szanowni Państwo!

Liczne i szybko zachodzące zmiany w szkolnictwie powodują, że nauczanie chemii zostało zminimalizowane przy jednoczesnym wzroście wymagań w stosunku do uczniów. Wymogi egzaminacyjne (np. umiejętność planowania doświadczeń, opis obserwacji i wyciąganie wniosków z ich przebiegu) nie znajdują odpowiedniego oparcia w możliwościach edukacyjnych (brak laboratoriów, odczynników, restrykcyjne przepisy). Spotkania w ramach Wszechnicy adresowane są do nauczycieli szukających inspiracji i pomocy w wykonywaniu swojego zawodu, jak również do uczniów zainteresowanych chemią, a w szczególności tych, którzy przygotowują się do Olimpiady Chemicznej.

Działalność Wszechnicy jest realizowana poprzez spotkania odbywające się zwykle w ostatnią sobotę miesiąca. Poruszane tematy dotyczą głównie chemii, jednak staramy się, aby były one również ciekawe dla osób zainteresowanych fizyką i biologią. Część spotkań połączona jest z pokazami lub warsztatami.

Spotkania odbywają się w godz. 10.15 – 12.00

Uczestnictwo w spotkaniach Wszechnicy jest bezpłatne. Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres internetowy: wszechnica@chem.uni.wroc.pl

lub adres pocztowy:

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Wszechnica Chemiczna
Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

 

Spotkania Wszechnicy odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

 

 

Harmonogram zajęć Wszechnicy Chemicznej w roku akad. 2016/2017

 

22.10.2016 (sobota), godz. 10 - 13
Dr hab. Maria Korabik (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Magnetyki- niezwykłe materiały
 
26.11.2016 (sobota), godz. 11 - 13
Dr Jacek Wojaczyński (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Nagrody Nobla z chemii - od van ’t Hoffa do maszyn molekularnych
 
28. 01. 2017 (sobota), godz. 10 - 13
Dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)
Wszędobylskie polimery
 
25.03.2017 (sobota), godz. 10 - 13
Dr Jarosław Panek, dr Aneta Jezierska  (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Świat w ziarnie piasku. Komputer w służbie u chemika.
 
22.04.2017 (sobota), godz. 10 - 13
Dr hab. Elzbieta Gumienna-Kontecka, dr Mariola Kuczer (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Narkotyki i dopalacze - najlepiej nie wchodzić w reakcje

Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2016 godzina: 10:40:08