Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wszechnica chemiczna

01.10.2018
(Informacje ogólne i program)

WYDZIAŁ CHEMII
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

 

Szanowni Państwo!

 Liczne i szybko zachodzące zmiany w szkolnictwie powodują, że nauczanie chemii zostało zminimalizowane przy jednoczesnym wzroście wymagań w stosunku do uczniów. Wymogi egzaminacyjne (np. umiejętność planowania doświadczeń, opis obserwacji i wyciąganie wniosków z ich przebiegu) nie znajdują odpowiedniego oparcia w możliwościach edukacyjnych (brak laboratoriów, odczynników, restrykcyjne przepisy). Spotkania w ramach Wszechnicy adresowane są do nauczycieli szukających inspiracji i pomocy w wykonywaniu swojego zawodu, jak również do uczniów zainteresowanych chemią, a w szczególności tych, którzy przygotowują się do Olimpiady Chemicznej. Uczestnikami spotkań są zwykle uczniowie szkół licealnych, gimnazjów lub starszych szkoły podstawowej (klasy 7 i 8). 

Działalność Wszechnicy jest realizowana poprzez spotkania odbywające się zwykle w ostatnią sobotę miesiąca. Poruszane tematy dotyczą głównie chemii, jednak staramy się, aby były one również ciekawe dla osób zainteresowanych fizyką i biologią. Część spotkań połączona jest z pokazami lub warsztatami.

Spotkania odbywają się w godz. 10.15 – 12.00

Uczestnictwo w spotkaniach Wszechnicy jest bezpłatne. Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres internetowy: wszechnica@chem.uni.wroc.pl

lub adres pocztowy:

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Wszechnica Chemiczna
Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

 

Spotkania Wszechnicy odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

 

 

Harmonogram zajęć Wszechnicy Chemicznej w roku akad. 2018/201

 

20.10.2018 (sobota), godz. 10.15
Dr Barbara Łydżba-Kopczyńska (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Czy można w sposób doskonały sfałszować dzieło sztuki?

24.11.2018 (sobota), godz. 11.15
Prof. dr hab. Piotr Stefanowicz  (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Jak zawiązać cząsteczkę w „supełek”?

12.01.2017 (sobota), godz. 10.15
Prof. dr hab. Sławomir Szafert, prof. UWr (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Dlaczego używanie węgla jako materiału grzewczego jest niebezpieczne (problem smogu) i czy można to zmienić?

23.02.2019 (sobota), godz. 10.15- 12.00
Dr Magdalena Rowińska-Żyrek (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Jak przechytrzyć drobnoustroje?

30.03.2019 (sobota), godz. 10.15- 12.00
Doktoranci Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Radość odkrywania

27.04.2019 (sobota), godz. 10.15- 12.00
Dr Michał Kobyłka (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Jak skutecznie przygotować się do egzaminu zewnętrznego?
 
 

Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018 godzina: 20:06:37