Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wszechnica chemiczna

03.04.2018
(Informacje ogólne i program)

WYDZIAŁ CHEMII
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

 

Szanowni Państwo!

Liczne i szybko zachodzące zmiany w szkolnictwie powodują, że nauczanie chemii zostało zminimalizowane przy jednoczesnym wzroście wymagań w stosunku do uczniów. Wymogi egzaminacyjne (np. umiejętność planowania doświadczeń, opis obserwacji i wyciąganie wniosków z ich przebiegu) nie znajdują odpowiedniego oparcia w możliwościach edukacyjnych (brak laboratoriów, odczynników, restrykcyjne przepisy). Spotkania w ramach Wszechnicy adresowane są do nauczycieli szukających inspiracji i pomocy w wykonywaniu swojego zawodu, jak również do uczniów zainteresowanych chemią, a w szczególności tych, którzy przygotowują się do Olimpiady Chemicznej. Uczestnikami spotkań są zwykle uczniowie szkół licealnych, gimnazjów lub starszych szkoły podstawowej (klasy 7 i 8).

Działalność Wszechnicy jest realizowana poprzez spotkania odbywające się zwykle w ostatnią sobotę miesiąca. Poruszane tematy dotyczą głównie chemii, jednak staramy się, aby były one również ciekawe dla osób zainteresowanych fizyką i biologią. Część spotkań połączona jest z pokazami lub warsztatami.

Spotkania odbywają się w godz. 10.15 – 12.00

Uczestnictwo w spotkaniach Wszechnicy jest bezpłatne. Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres internetowy: wszechnica@chem.uni.wroc.pl

lub adres pocztowy:

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Wszechnica Chemiczna
Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

 

Spotkania Wszechnicy odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

 

 

Harmonogram zajęć Wszechnicy Chemicznej w roku akad. 2017/2018

 

28.10.2017 (sobota), godz. 10.15
Dr Łukasz John (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Biomimetyczne implanty: kości "wyhodowane" w laboratorium chemicznym
 
25.11.2017 (sobota), godz. 11.15
Dr Remigiusz Bąchor (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Codzienne spotkania z chemią
 
16.12.2017 (sobota), godz. 10.15
Dr Alicja Kluczyk (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Herbata czarna, herbata biała – chemia w filiżance
 
24.02.2018 (sobota), godz. 10.15- 12.00
Dr Maria Stasiuk (Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski)
Nowoczesne nośniki leków
 
21.04.2018 (sobota), godz. 10.15- 12.00
Dr hab. Andrzej Kochel (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Chemia jądrowa i radiacyjna – zastosowania

Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 godzina: 09:34:35