Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wybór Dziekana Wydziału Chemii na kadencję 2016-2020

11.05.2016
Na zebraniu wyborczym w dniu 10 maja dokonano wyboru nowego Dziekana Wydziału Chemii na kadencję 2016-2020. Nowym Dziekanem została Prof. dr hab. Anna Trzeciak. Gratulujemy wyboru!

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2016 godzina: 10:00:46