Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wybór Prodziekanów Wydziału Chemii na kadencję 2016-2020

25.05.2016
Na zebraniu wyborczym w dniu 24 maja dokonano wyboru nowych Prodziekanów Wydziału Chemii na kadencję 2016-2020.

Nowymi Prodziekanami zostali:
Prodziekan ds. nauczania: prof. dr hab. Mirosław CZARNECKI
Prodziekan ds. ogólnych: dr hab. Lucjan JERZYKIEWICZ
Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Anna SKARŻYŃSKA
Prodziekan ds. naukowych: dr hab. Marcin STĘPIEŃ, prof. UWr

Gratulujemy wyboru!
Wydziałowa Komisja Wyborcza

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2016 godzina: 07:27:36