Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wybory przedstawiciela do Komisji Etyki

18.10.2012

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,
że 23 października 2012 (wtorek) w sali 145, o godzinie 10:45
nauczyciele akademicy, będący członkami Rady Wydziału,
dokonają wyboru przedstawiciela do Komisji Etyki
spośród wszystkich nauczycieli akademickich Wydziału Chemii.

Zgłoszenie kandydatów następuje poprzez przekazanie
do Uczelnianej Komisji Wyborczej zgłoszenia
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego komunikatu.

Termin składania zgłoszeń upływa 22 października  2012r. o godz. 12.00.  Zgłoszenie należy przekazać do Wydziałowej Komisji Wyborczej 
na ręce Pana mgr Piotra Piekarskiego pokój 40 B.

                                                                                                  dr hab. Lucjan  Jerzykiewicz

                                                                                              Wydziałowa Komisja Wyborcza
                                                                                                      Wrocław 16.10.2012
 
Załżcznik_1   PDF

Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2012 godzina: 13:28:54