Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wydział w liczbach

06.07.2018

Wydział w liczbach

 

Pracownicy Wydziału  171
   
Profesorowie zwyczajni 14
Profesorowie nadzwyczajni 15
Adiunkci z habilitacją 25
Adiunkci 49
Asystenci 11
Starsi wykładowcy 3
Kustosze 2
Pracownicy techniczni 42
Administracja 12

Studenci 936
Studenci stacjonarni  
- studia I stopnia 757
- studia II stopnia 172
Studenci niestacjonarni - magisterskie 7
   
Doktoranci 88
 
  
Liczba doktoratów i habilitacji
 
Lata Doktoraty Habilitacje
1952-1969 27 8
1970-1990 147 28
1991-2000 55 29
2001 19 3
2002 13 3
2003 12 1
2004 14 -
2005 10 6
2006 13 1
2007 21 2
2008 18 1
2009 25 5
2010 8 5
2011 17 2
2012 16 6
2013 6 7
2014 16 6
2015 10 3
2016 16 5
2017 17 1


  

Publikacje
 
Lata Publikacje Książki/monografie
1952-1969 370 4
1070-1990 2392 37
1991-2000 1640 29
2001 255 3
2002 267 3
2003 261 -
2004 318 4
2005 273 14
2006 250 25
2007 271 10
2008 273 12
2009 270 -
2010 296 6
2011 270 2
2012 274 1
2013 280 1
2014 272 -
2015 261 -
2016 249 -

 Projekty badawcze (granty KBN, od 1991):                 325


Konferencje organizowane przez Wydział
 
Lata Krajowe Międzynarodowe
1952-1969 2 8
1070-1990 10 16
1991-2000 17 49
2001 - 4
2002 - 5
2003 - 4
2004 1 5
2005 2 4
2006 1 4
2007 - 6
2008 4 1
2009 1 7
2010 - 5
2011 1 6
2012 - 2
2013 1 2
2014 1 5
2015 - 5
2016 1 4
2017 1 2

 

Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2018 godzina: 10:52:02