Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład - dr Stoyan Smoukov

18.12.2017
Dr Stoyan Smoukov
(Active and Intelligent Materials Lab, University of Cambridge, UK)
18.12.2017 r.; g. 14:00; s. 203
Tytuł
From Molecular Manufacturing – towards autonomous Material Robotics

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2017 godzina: 09:01:35