Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład prof. Atsuhiro Osuka

21.01.2016
Prof. Atsuhiro Osuka

(Department of Chemistry, Graduate School of ScienceKyoto University)

 
25.01.2016; g.: 15:00; sala AUD II EF
Tytuł
Recent progress in Chemistry of Subporphyrins

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2016 godzina: 11:05:52