Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład Profesor Małgorzaty Brody

26.10.2018
dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO
Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego 
Uniwersytetu Opolskiego
29.10.2018; g.: 14:30; s. 2EF
Tytuł
Strukturalne i spektroskopowe właściwości modyfikowanych peptydów

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2018 godzina: 10:55:15