Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład Profesora Armando J.L. Pombeiro

18.09.2015
Prof. Armando J.L. Pombeiro

Technical University of Lisbon
24.09.2015; g. 12:00; s. 145
Tytuł
Alkane Functionalization towards Sustainable Catalysis

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2015 godzina: 08:38:25