Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład Profesora Oscara Loureiro Malty

08.05.2018
Profesor Oscar  Loureiro Malta
Departamento de Química Fundamental Universidade Federal de Pernambuco Cidade Universitária, Brasil 

10.05.2018; g.: 10:30: s. 145
Tytuł
Modeling the luminescence of lanthanide compounds in composites with metallic nanoparticles.

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2018 godzina: 15:08:17