Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład dr Dzmitry Karpinsky

13.04.2016
Dr Dzmitry Karpinsky
(National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia)
18.04.2016; g.: 15:00; s. 145
Tytuł
Enhanced functionality of the BiFeO3 - based multiferroics

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2016 godzina: 11:28:54