Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład dr Jordi Ribas-Arino Jr.

25.07.2017
Dr Jordi Ribas-Arino Jr.
(Departament de Ciència de Materials i Química Física. Universitat de Barcelona)
31.07.2017; g.: 11:15; s. 145
Tytuł
Spin transitions in spiro-biphenalenyl-based radicals: identification of the driving forces and the origin of bistability

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/zaproszenie.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2017 godzina: 08:54:37