Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład dr Konstantina Shportko

10.12.2015
Dr Konstantin Shportko

(Instytut Fizyki Półprzewodników Ukraińskiej Akademii Nauk
i Instytut Fizyki, RWTH Aachen)
14.12.2015; g.: 15:00; sala AUD II BB
Tytuł
IR optical properties of the phase change materials for memory and display applications

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2015 godzina: 09:59:25