Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład dr Mirosława Gałązki

21.04.2016
Dr Mirosław Gałązka
(Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków)
25.04.2016; g.: 15:00; s. 145
Tytuł
Uniwersalne zależności skalujące przenikalność na przykładzie wybranych związków ciekłokrystalicznych i cieczy szkłotwórczych (glass-formerów)

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2016 godzina: 07:24:33