Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład dr Natalii Osieckiej

18.05.2016
Dr Natalia Osiecka
(Instytut Fiyki Jądrowej PAN, Kraków)
23.05.2016; g.: 15:00; s. 145
Tytuł
Systemy kontroli wersji w badaniach naukowych.

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2016 godzina: 06:53:42