Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład dr Natalii Osieckiej

06.10.2017
Dr Natalia Osiecka 
(IFJ PAN Kraków)
9.10.2017 r.; godz. 16:00; s. 203
Tytuł
Badanie przejść fazowych przy pomocy termooptycznej analizy

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2017 godzina: 14:53:56