Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład dr hab. Marzeny Tykarksiej

10.03.2016
dr hab. Marzena Tykarska, prof. WAT

(Wojskowa Akademia Techniczna)

 
14.03.2016; g.: 15:00; sala 145
Tytuł
Nieaddytywność mezogenności w mieszaninach związków ciekłokrystalicznych


Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2016 godzina: 04:58:22