Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład dr hab. Roberta Zaleśnego

18.05.2017
Dr hab. Robert Zaleśny 
(Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)
19.05.2017 r.; godz. 15:00, s. 145
Tytuł
Nieempiryczne symulacje struktury oscylacyjnej pasm w absorpcyjnych widmach jedno- i dwukwantowych cząsteczek w roztworze


Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2017 godzina: 06:56:46