Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład prof. Stephane'a Coussana

09.07.2018
Prof. Stephane Coussan
Aix Marseille Universite, Marseille, Francja

17.07.2018; g.: 10:00; s. 203
Tytuł
Study of intra and intermolecularly H-bonded molecules and aggregates trapped in cryogenic matrices. From monomers to H-bonded networks. Contribution of theory to experimental results

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 godzina: 14:22:17