Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład prof.Jormy Hölsä

22.05.2018
Prof.Jorma Hölsä
University of the Free State, South Africa

23.05.2018; g.: 10:15; s. IICD
Tytuł
Energy trapping sites in persistent phosphors

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2018 godzina: 09:06:48