Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład prof. Alexandra N. Vasilieva

11.05.2016
Prof. Alexandr N. Vasiliev

Uniwersytet Moskiewski im. M.V. Łomonosova w Moskwie
17.05.2016; g.: 10:00; s. 145
Tytuł
Quantum phenomena in Nature: superconductivity and magnetism in minerals

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/Plakat informacyjny_prof Alexander Vasiliev.pdf

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/Tekst informacyjny_prof Alexander Vasiliev.docxData ostatniej modyfikacji: 11.05.2016 godzina: 06:55:45