Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład prof. Andersa Døssinga

05.06.2018
Prof.  Anders Døssing
Department of Chemistry, University of Copenhagen
5.06.2018; g.: 10:15; s. 145
Tytuł
A correlation between the basicity of the oxo bridge and the magnetic and optical properties of the complex [L5CrOCrL5]4+

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2018 godzina: 09:49:24