Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład prof. Andriesa Meijerinka

20.11.2015
Prof.  Andries Meijerink
(Utrecht University)

24.11.2015; g.:10:15: s. 145
Tytuł
Rare Earths for a Sustainable Earth

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2015 godzina: 08:59:37