Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Prof. James P. Riehl - visiting professor w ramach projektu "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki"

22.10.2015
wygłosi cykl wykładów pod tytułem „ Group theory for chemists”.
Pierwszy wykład 22.10.15 (czwartek) w Sali AI o godz. 15.00.
Prof. J. P. Riehl jest zatrudniony na Uniwersytecie Minnesota w Duluth, gdzie przez 14 lat pełnił funkcję dziekana Swenson College of Science and Engineering. W latach 1993-2000 pełnił funkcje dziekana na Wydziale Chemii Technologicznego Uniwersytetu Michigan w Houghton. Był inicjatorem programu edukacyjnego dla studentów amerykańskich realizowanego na naszym Wydziale. W 2004 r. otrzymał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zainteresowania badawcze: chemia fizyczna i teoretyczna; spektroskopia absorpcyjna i emisyjna, w szczególności optycznie czynnych cząsteczek; spektroskopia lantanowców; symulacje molekularne roztworów; zastosowania teorii grup i symetrii molekularnej w chemii.

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2015 godzina: 10:29:03