Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Prof. James P. Riehl - visiting professor w ramach projektu "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki"

28.10.2015
Prof. James Riehl

Uniwersytet Minnesota w Duluth

5.11.2015; g. 12:15; s. 145
Tytuł
"The origin and consequences of molecular chirality"

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2015 godzina: 12:34:39