Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład dr hab. inż. Jarosława Myśliwca, prof. PWr

31.03.2017
Dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec, prof. PWr
(Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej)
3.04.2017 r.; godz. 15:00, s. 145
Tytuł
Nieliniowe właściwości optyczne i luminescencyjne wybranych pochodnych pirazoliny


Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2017 godzina: 09:51:11