Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład profesora Jorge A. R. Navarro

30.06.2017
Prof. Jorge A. R. Navarro
(Departamento de Química Inorgánica, Universidad de Granada)

7.07.2017; g.: 10:15; s. 145
CAPTURE AND DEGRADATION OF HIGHLY TOXIC CHEMICAL WARFARE AGENTS AND MOFs FOR DRUG DELIVERY

Dziekan Wydziału


Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2017 godzina: 09:27:50