Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład prof. Volodymyra Amirkhanova

26.06.2018
Prof. Volodymyr Amirkhanov
27.06.2018; g.: 10:15; s. 145
Tytuł
Coordination chemistry of carbacylamidophosphates (CAPh) and sulfonylamidophsphates (SAPh)

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2018 godzina: 12:07:01