Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Prof. Zbigniew Szewczuk wygłosi wykład na zaproszenie

26.03.2014
Prof. Zbigniew Szewczuk na zaproszenie Instytutu Biologii Eksperymentalnej
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 
wygłosi wykład pt.
"Pochodne N,N,N-trialkiloglicyny jako nowe znaczniki jonizacyjne.
Zastosowanie w chemii kombinatorycznej i w badaniach proteomicznych"

Wykład odbedzie się 3 kwietnia 2014 o godz. 15:)) w Dużej Sali Wykładowej
Instytutu Biologii Eksperymentalnej (ul. Kanonia 6/8)

Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2014 godzina: 13:42:20