Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład profesora Arkadiusza Mandowskiego

25.01.2018
Profesor Arkadiusz Mandowski
(Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Fizyki)
1.02.2018 r.; godz. 12:00; s. 145
Tytuł
Ewolucja czasowa luminescencji na defektach - stare modele i nowe problemy

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2018 godzina: 09:20:09