Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład profesora Mariana Myskiva

28.09.2017
Profesor Marian Mys`kiv
(Katedra Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki)

3.10.2017 r.; godz. 10:15; s. 145
Tytuł
Niektóre aspekty inżynierii krystalicznej nowych π-kompleksów Cu(I) i Ag(I) z allilowymi pochodnymi heteroatomowych związków organicznych

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2017 godzina: 13:00:03