Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład przedhabilitacyjny_dr Anety Jezierskiej

14.06.2018
Dr Aneta Jezierska
21.06.2018; g.: 10:15; s. 145
Tytuł
Mobilność protonu w wewnątrzcząsteczkowych mostkach wodorowych związków aromatycznych

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 godzina: 09:14:56